Het team

Het team

De ambulante dienst VierTaal Den Haag is een team dat bestaat uit 18 ambulant begeleiders, dit zijn gekwalificeerde leerkrachten, een gedragswetenschapper en logopedisten met ervaring in het werken met leerlingen met auditieve en/of communicatieve beperkingen.

Elk jaar wordt door middel van het volgen van studiedagen, cursussen en opleidingen onze expertise op cluster 2 gebied bijgehouden en vergroot.

De directie

Regiodirecteur

Ingrid Okhuijseni.okhuijsen@viertaal.nl

Teamleider

Suzanne Pronks.pronk@viertaal.nl

Het team

Ambulant Begeleider

Demet Agard.agar@viertaal.nl

Ambulant Begeleider

Ursila Badalu.badal@viertaal.nl

Ambulant Begeleider

Suzan Bruinsmas.bruinsma@viertaal.nl

Logopedist

Laurie van Esl.vanes@viertaal.nl

Ambulant Begeleider

Nienke Imbosi.imbos@viertaal.nl

Ambulant Begeleider

Hester Homburgh.homburg@viertaal.nl

Ambulant Begeleider

Kitty de Kraak.dekraa@viertaal.nl

Ambulant Begeleider

Kitty Manschotk.manschot@viertaal.nl

Ambulant Begeleider

Marloes Kussem.kusse@viertaal.nl

Ambulant Begeleider

Carin Laterveerc.laterveer@viertaal.nl

Ambulant Begeleider

Maike Potsm.pots@viertaal.nl

Ambulant Begeleider

Katinka Simurinak.simurina@viertaal.nl

Ambulant Begeleider

Cindy Tolc.tol@viertaal.nl

Ambulant Begeleider

Monique Trouwm.trouw@viertaal.nl

Ambulant Begeleider

Sietske Tavecchios.tavecchio@viertaal.nl

Ambulant Begeleider

Anneke VandeVondelea.vandevondele@viertaal.nl

Ambulant Begeleider

Marije de Witmarije.dewit@viertaal.nl

Ambulant Begeleider

Janke Zwerverj.zwerver@viertaal.nl