Voor professionals

Algemene informatie

Bij een vermoeden van een TOS en/of auditieve beperking van een leerling kan de school in samenwerking met de ouders deze leerling aanmelden bij de ambulante dienst VierTaal. 

Wanneer de school in samenwerking met de ouders/verzorgers een leerling heeft aangemeld zijn er een drietal fasen te onderscheiden binnen het traject Aanmelden en Afstemmen . 

                    Fase 1: consultatie –en adviesfase

Fase 2: onderzoeksfase

  Fase 3: begeleidingsfase

Aanmelden

Informatie aanmeld-procedure

lees meer
Samenwerking

Aandacht voor relatie school - AB-er

lees meer
Begeleiding

Afgestemde onderwijs-ondersteuning

lees meer

Jaarkalender

Praktische informatie en downloads

Aanmeldformulier Advies en Ondersteuning Cluster 2

Strategisch Instellingsplan

In deze download vindt u het Strategisch Instellingsplan van Stichting VierTaal voor de periode 2019-2023.